//-->

Friday, December 26, 2008

TRAFİKÇİ

Trf.Ceza Rehberi

 
 

Tehlike Uyarı İşaretleri

1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup

Trafik Tanzim İşaretleri

1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup
   
Durma ve Parketme İşaretleri
Otoyol İşaretleri


 

 
 

Tehlike Uyarı İşaretleri

1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup

Trafik Tanzim İşaretleri

1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup
   
Durma ve Parketme İşaretleri
Otoyol İşaretleri


 

Kanun Maddesi Trafik İhlalinin Konusu Kimlere Uygulanacağı Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş Ceza Puanı (Sürücüler İçin) Belgelerin Geri Alınması Belgelerin İptali Trafikten Men Araç Kullanmaktan Men Diğer Hususlar
Trafik Polisi Diğer Yetkili Mahkeme
İdari Para Cezası Adli Para Cezası Hapis Cezası
13 Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, Uymayanlara 270,00 TL. Peşin 202,50 TL..               Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
14 Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tes Uymayanlara 270,00 TL. Peşin 202,50 TL.               Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
16 Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, pa Uymayanlara 2.763,00 TL. Peşin 2.072,25 TL.               Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça kaldırılır.
17 Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, Uymayanlara 2.763,00 TL. Peşin 2.072,25 TL.               Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
18 Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, Uymayanlara 2.763,00 TL. Peşin 2.072,25 TL               Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
20/1-a/1 Tescili mecburi ve ilk tescili yapılacak araçları satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescili için, hurdaya çıkarılması halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için, yazılı olarak tescil kuruluş Araç sahiplerine 130,00 TL. Peşin 97,50 TL..           Tescil yapılıncaya kadar   Aracın trafikten men edildiği yerdeki tescil kuruluşunda aracın alıcısı adına tescil işlemleri yaptırılır, bu süre içinde araçta veya taşınan yükte meydana gelecek zararlar yeni araç sahibine aittir.
20/1-e Tescilli araçları satın veya devir alarak, 1 ay içerisinde kendi adlarına tescil belgesi almamak, Araç satın veya devir alanlara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .           Tescil yapılıncaya kadar   Aracın trafikten men edildiği yerdeki tescil kuruluşunda aracın alıcısı adına tescil işlemleri yaptırılır, Bu süre içinde araçta veya taşınan yükte meydana gelecek zararlar yeni araç sahibine aittir.
21 Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak Sürücülere 548,00 TL. Peşin 411,00 TL.     10 Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak,   Eksiklikleri giderilinceye kadar    
23 Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak Uymayanlara 62,00 TL. Peşin  46,50 TL .     10          
25 Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak Uymayanlara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     10   Geçici belge ve plakalar Araçlar    
26/1 Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak Sürücülere ve araç işletenlerine  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     5     Araçlar   Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
26/2 Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak Sürücülere ve araç işletenlerine  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     5         Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
28 Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması Uymayanlara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     10     Aykırılığı giderilinceye kadar    
30/1-a Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20     Teknik şar tlara uygun hale getirilinceye kadar    
30/1-b Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya g Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20     İhtar edilir, tekrarı halinde,    
31/1-a Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     10         Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
31/1-b Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak Sürücülere 270,00 TL. Peşin 202,50 TL .     20     Eksikliği giderilinceye kadar   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
31/2 Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak, Sorumlulara     4.150,00 TL. 3-6 ay            
32 Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek Uymayanlara  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     10     Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar    
34 Araçların muayene süresini geçirmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     10     Araçlar    
35/7 Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak Muayene istasyonu işletenlere    1- 4.354,00 TL                                 .2- 7.261,00 TL. 3- 14.522,00 TL.         Bir yıl  içinde üçüncü  tekrarında      
36 Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek Kullananlara ve kullandıranlara     270,00 TL. 1-2 ay,     tekrarında 2-3 ay           Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
37 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek Kullananlara ve kullandıranlara  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .                
39/1-a Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek Sürücülere ve kullandıranlara     270,00 TL. 1-2 ay,     tekrarında 2-3 ay 20         Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
39/1-b B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak Sürücülere ve kullandıranlara     270,00 TL. 1-2 ay,     tekrarında 2-3 ay 10         Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
42/1-b Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermek Sürücü adaylarına     687,00 TL. 2-3 ay            
44/1-a İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     10          
44/1-b Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     5          
46/2-a Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
46/2-e İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
46/3 Hayvanlarını ve hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından veya imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, Hayvan sürücülerine 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .                
47/1-a Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20          
47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20          
48/4 Toplu taşım araçlarında sigara içmek Uymayanlara 70,00 TL. Peşin 52,50 TL .               5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39/2 fıkrası uyarınca.
48/5 Alkollü içki alarak araç kullanmak Sürücülere 1. defasında  548,00 TL. Peşin 411,00 TL. 2. defasında  687,00 TL. Peşin 515,25 TL. 3 ve 3’ten fazlasında 1.101,00 TL 3 ve 3'ten fazlasında en az 6 ay 20 Geriye doğru 5 yıl içinde; 1.defada 6 ay, 2.defada 2 yıl, 3 ve 3'ten fazlasında 5 yıl (mahkemece)     Sürücüler Sürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir,      3 ve 3'ten fazlasında ise sürücüler psiko-tekni
48/6 Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanmak Sürücülere     1.101,00 TL. 6 ay   Sürücü  belgesi süresiz Kullanıldığı takdirde   Sürücüler  
49/3 Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak Sürücüye, Araç Sahibine, İşleten veya Teşebbüse  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20       Sürücüler Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 128,00 TL (Peşin 97,5 TL..), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 270,00 TL. (Peşin 198,75TL.) ceza yazılır.
51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak Sürücülere 130,00 TL. Peşin  97,50 TL .     10          
51/2-b Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak Sürücülere 270,00 TL. Peşin 202,50 TL .     15 Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile       Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
51/5-a Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek, İmal veya ithal edenlere     1.657,00 TL.                   2.763,00 TL. 6-8 ay           Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
51/5-b Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak İşletenlere     1.101,00 TL. 1.657,00 TL 4-6 ay           Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
52/1-a Araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     15          
52/1-b Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     15          
52/1-c Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20          
52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     15          
53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20          
53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20          
53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20          
53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20          
54/1-a Geçme kurallarına riayet etmemek Sürücülere 130,00 TL. Peşin  97,50 TL     20          
54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek Sürücülere 130,00 TL. Peşin  97,50 TL     20          
55 Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşıl Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
56/1-c Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     20          
56/1-d Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehl Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL .     10          
56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisind Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayolu Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
57/1-f Aksine bir işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
58 Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması Sürücülere ve yolculara  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-n Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-o Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek Sürücülere 124,00 TL. Peşin 93,00 TL.     10         Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.
62 Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makine Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
63 Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak Sürücülere 270,00 TL. Peşin 202,50 TL..     10         Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.
64/1-a-1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
64/1-a-2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışı Sürücülere 130,00 TL. Peşin  97,50 TL     20          
64/1-a-3 Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
64/1-b-1 Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
64/1-b-2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
64/1-b-3 Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
64/1-b-4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için uzağı gösteren ışıkların devamlı yakılması Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
64/1-b-5 Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
64/1-b-6 Sadece park lambaları ile seyretmek Sürücülere  62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
65/1-a Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak Uymayanlara 63,00 TL. Peşin 47,25 TL.     20         Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir. (5495 sayılı Kanun)
65/1-b Taşıma sınırı üstünde yük almak veya taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yükleme yapmak Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 1- 1.321,00 TL.      (Peşin: 990,75 TL.) 2- 2.644,00 TL.          (Peşin: 1.983,00 TL.)           Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar   (5495 sayılı Kanun)
65/1-c Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak Uymayanlara 129,00 TL. Peşin  96,75 TL     20         (5495 sayılı Kanun)
65/1-d Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri almadan taşımak Uymayanlara 262,00 YTL Peşin 196,50 TL .     20     Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar   (5495 sayılı Kanun)
65/1-e Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak Uymayanlara 262,00 YTL Peşin 196,50 TL .     15     Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar   (5495 sayılı Kanun)
65/1-f Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere 1- 1.321,00 TL.        (Peşin: 990,75 TL.) 2- 2.644,00 TL.         (Peşin: 1.983,00 TL.)               Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir. (5495 sayılı Kanun)
65/1-g Yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek Uymayanlara 129,00 TL. Peşin 96,75 TL.     20         (5495 sayılı Kanun)
65/1-h Her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek Uymayanlara 129,00 TL. Peşin 96,75 TL.     20         (5495 sayılı Kanun)
65/1-i Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek Uymayanlara 129,00 TL. Peşin 96,75 TL.     20         (5495 sayılı Kanun)
65/1-j Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek Uymayanlara 129,00 TL. Peşin 96,75 TL.     20         (5495 sayılı Kanun)
65/5 Yük nakli yapılan araçlara, azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yaptırmak İşletmelere 2.763,00 TL. Peşin 2.072,25 TL.           Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar    
66 Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Bisiklet sürenle Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL..     15          
67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetme Sürücülere 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     20          
68/1-a-1 Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı te Yayalara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
68/1-a-2 Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde,  taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek Yayalara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
68/1-a-3 Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek Yayalara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
68/1-b-1 Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak Yayalara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
68/1-b-2 Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek Yayalara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
68/1-b-3 Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek Yayalara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
68/1-c Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak Yayalara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
69/1 Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak Uymayanlara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
69/2 Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek Uymayanlara       3 ay            
70 Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek Uymayanlara 270,00 TL. Peşin 202,50 TL.               Görevlilerce derhal durdurulur.
71 Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak Sürücülere 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak Sürücülere 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10         Cihazlar araçlardan söktürülür.
73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak Uymayanlara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
74 Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hak Sürücülere 130,00 TL. Peşin  97,50 TL     20          
75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması Sürücülere 130,00 TL. Peşin  97,50 TL     15          
76 Demiryolu geçitlerinde; Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler vark Sürücülere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları Sürücülere 130,00 TL. Peşin  97,50 TL     15          
77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek Sürücülere 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10          
78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak Uymayanlara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
78/1-b Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması Uymayanlara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     15          
79 Karayolu üzerinde, park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz olarak park ücreti almak Uymayanlara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak Uymayanlara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
81/1-b Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek Sürücülere 270,00 TL. Peşin 202,50 TL.                
81/1-c Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi Uymayanlara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     10          
81/1-d Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak Uymayanlara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
81/1-e Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek Uymayanlara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     15          
81/3 Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak Sürücülere 270,00 TL. Peşin 202,50 TL .     20          
82/1-a Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi Sürücülere ve uymayanlara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .     20          
82/1-b Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak Sahip ve işletenlere 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .                
82/1-c Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek Sahip ve sorumlulara 130,00 TL. Peşin 97,50 TL .                
91 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak Uymayanlara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.     10     Eksikliği giderilinceye kadar    
94 Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek İşletenlere ve sigortacılara 62,00 TL. Peşin 46,50 TL.                
98 Mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında yaralanan kimselerin tedavi giderlerini başvurma tarihinden itibaren 8 iş günü içerisinde ödememek Sigortacılara     4.150,00 TL.              
99 Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu  mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek Sigortacılara     4.150,00 TL.              
101 Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak Sigorta şirketlerine     4.150,00 TL.              
104 Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak Mesleki faaliyette bulunanlara     4.150,00 TL.             Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
118 Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak Sürücülere           1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay 3.defasında     Ceza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime,  ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
118/5 Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek Sürücülere           1 yıl (Mahkemece)        
118/7 Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmak Sürücülere     270,00 TL. 1. 2 ay,        tekrarında 2-3 ay           Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
123/4 Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek Kurs sahiplerine     687,00 TL.             Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.
123/5 Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak, Kurs sahiplerine     4.150,00 TL. 3-6 ay           Belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.
125/3 Radyo ve televizyonlarda, trafik eğitimine ilişkin programlara haftada 30 dakika yer vermemek Uymayanlara                   Bu madde hükmüne uymayanlara 3984 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.
Ek-2 Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek Sürücülere ve araç sahiplerine 548,00 TL. Peşin 411,00 TL..           15 gün   Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
Ek-8 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile Sigorta şirketlerine     4.150,00 TL.              
Bu siteye 412549 ziyaretçi (836486 klik) ziyaret etti

Revolution Church. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner adaptado por PwG-DesignS

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol