//-->

Friday, December 26, 2008

TRAFİKÇİ

SIK SORULANLAR-SSS

 
 
1. Nasıl fahri trafik müfettişi olabilirim?
01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin 5. maddesine göre, Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az kırk yaşında olmak,
c) Yüksekokul mezunu olmak,         
d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.
Yukarı git
2. Fahri Trafik Müfettişliği'nin Müracaat Evrakları ve Yeri?
Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Fahri Trafik Müfettişliği sayıları yönetmeliğe göre yeterli düzeyde bulunduğundan müracaatlar kabul edilmemektedir. Müracaatların açılması durumunda 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze ve basın-yayın kuruluşlarına bilgi verilecektir.
Yukarı git
3. Fahri Trafik Müfettişleri'nin "Trafik Suçu Tespit Tutanağı" düzenleyebilecekleri maddeler;
46/2-b
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte seyreden araçların geçişini beklememek.
46/2-c
Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek.
46/2-d
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
46/2-e
Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçların dönme ve geçme dışında en sağ şeridi izlememeleri.
47/1-b
Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak.
47/1-c
Trafik işaret levha, cihaz ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak.
52/1-d
Kol ve gurup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklık bırakmamak.
53/1-a
Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek.
53/1-b
Sola dönüş kurallarına riayet etmemek.
53/1-c
Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek.
53/1-d
Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek.
54/1-a
Geçme kurallarına riayet etmemek.
54/1-b
Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek.
55
Geçilen araçların geçilmekte iken kurallara uymaması.
56/1-a
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak.
56/1-b
İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında geçişi zorlaştıran durumlarda ve dağlık ve dik yokuşlu yollarda karşılaşma hallerinde geçişi zorlaştırmak.
56/1-c
Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek.
56/1-e
Trafik işareti bulunmayan dar yollardaki karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlamamak.
57/1-a
Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermemek.
57/1-b
Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek.
57/1-c
Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldakinin sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi.
57/1-d
Işıklı trafik cihazları izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek.
57/1-e
Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak.
57/1-f
Aksine bir işaret bulunmayan kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek.
58
İndirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek.
59
Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklama ve park etme kural ve yasaklarına riayet etmemek.
60/1-a
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak.
60/1-b
Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin .bulunduğu yollar hariç)duraklamak.
60/1-c
Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak.
60/1-d
Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak
60/1-e
Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak,
60/1-f
Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak.
60/1-g
Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak
60/1-h
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak.
61/1-a
Duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etmek.
61/1-b
Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek.
61/1-c
Geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek.
61/1-d
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek.
61/1-e
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etmek.
61/1-f
Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek.
61/1-g
Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek.
61/1-h
Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek.
61/1-ı
İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek.
61/1-j
Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek.
61/1-k
Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek.
61/1-l
Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek.
61/1-m
Belirli  kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek.
61/1-n
Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek.
61/1-o
Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek.
64/1-a/1
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak.
64/1-a/2
Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken, yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak.
64/1-a/3
Kuyruk ışıklarını, uzağı ve yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmamak.
64/1-b/1
Sis ışıklarını, sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak.
64/1-b/2
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak.
64/1-b/3
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek.
64/1-b/4
Öndeki aracı geçişlerde uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları devamlı süratle yakmak.
64/1-b/5
Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak.
64/1-b/6
Sadece park lambaları ile seyir etmek.
65/1-a
Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak.
65/1-g
Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek. (Bu maddenin sadece yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek kısmından yazabileceklerdir.)
65/1-h
Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, ve akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek.
65/1-i
Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek.
65/1-j
Aracı, sürücünün görüşüne engel olacak, sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek.
65/1-k
Gerekli şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek.
66
Bisiklet, motorlu bisiklet, ve motosikletleri kurallara uymadan sürmek.
67
Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasında çıkarken, duraklarken veya park yaparken, sağa ve sola dönerken trafik kural ve yasaklarına uymaması.
72
Ses, müzik görüntü ve haberleşme cihazlarının şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak.
73
Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak, araçlardan bir şey atmak ve dökmek, seyir halindeyken telefonla görüşmek.
74
Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek.
75
Okul taşıtlarının DUR işaretlerini yakmaları halinde diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları, okul taşıtı sürücülerinin DUR işaretlerini öğrencilerin binme ve inmeleri sırasında yakmamaları veya gereksiz yere yakmaları.
76
Demiryolu geçitlerinde, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli DUR işaretine riayet etmemek, bariyer varken geçide gitmek, kontrolsüz geçiş yapmak.
77/1-b
Taşıt yolu üzerinde bulunan özel işaret taşıyan gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak, yol vermemek, gerekiyorsa durmamak.
77/1-c
Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek.
78/1-a
Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak.
78/1-b
Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması.
81/1-a
Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak.
Yukarı git
4. Ehliyetimi kaybettim. Ne yapabilirim?
2918 Sayılı Trafik Kanunu'na bağlı Yönetmeli'ğin  83.maddesinde; "Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir" denilmektedir.
* Zayiinden sürücü belgesi  çıkarmak için istenilen belgeler:
1- Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe.
2- Nüfus cüzdanı  aslı ve fotokopisi (2 Adet)
3- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
4- Sürücü belgesi kartı ücreti.
* Yıpranma veya kimlik değişikliğinden dolayı sürücü belgesi  değişimi.
1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe,
2-Nüfus cüzdanı  fotokopisi ve aslı,
3-Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge  (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi),
4-2 Adet fotoğraf,
5-Eski sürücü belgesi ,
6-Sürücü belgesi kartı ücreti.
Yukarı git 
5. Yanlış veya haksız yere yazıldığını düşündüğüm bir trafik cezasına nasıl itiraz edebilirim?
Yanlış ve haksız yere yazıldığı düşünülen bir trafik cezasına itiraz; o ilde bulunan Trafik Mahkemesi'ne, bunların bulunmadığı yerlerde ise Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılmaktadır.
Yukarı git 
6. Aracımı bir başkasına, noter satışı olmadan sattım, ancak şimdi şahsı ve arabayı bulamıyorum. Ne yapabilirim?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı Yönetmeli'ğin  36. maddesine göre, satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Noter satış senedi olmadan itimada dayalı olarak satışı yapılan araçlarla ilgili olarak yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince Genel Müdürlüğümüz'ce yapılacak bir işlem bulunmayıp, bu şekilde araç satan kişilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için ilgili hukuk mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yukarı git 
7. Yurtdışından almış olduğum ehliyet, Türkiye'de geçerli midir? Değilse ne yapabilirim?
Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ve ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları sürebilirler.
Ancak; turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli Sürücü belgesi  örneklerini Sürücü belgesi  ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir. Türk vatandaşları yurda kesin dönüşlerinde, 1 yıl içerisinde sürücü belgelerinin değiştirmedikleri takdirde ,değiştirinceye kadar araç kullanamazlar.
Yabancı Sürücü Belgeleri'nin Ülkemiz Sürücü belgesi 'ne Dönüştürülmesi:
1-Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi,
2-Şoförler Odası'ndan sürücü belgesi  dosyası,
3-Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi (Yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),
4-3 Adet fotoğraf,
5-Sabıka kaydı (Aslı ) (1 yıl geçerli),
6-Sağlık raporu (Aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)(1 yıl geçerli)
7-Kan grubu belgesi,
8-Yabancı sürücü belgesi (Aslı)  (İşlemden sonra iade edilmek üzere),
9-Maliye'den harç makbuzu  (Sürücü belgesi  sınıfına göre ödenecektir.),
10-Sürücü belgesi  kart ücreti.
Yukarı git
8. Türkiye'den almış olduğum ehliyet, yurtdışında da geçerli midir? Değilse ne yapabilirim?
Ülkeler arasında farklı uygulamalar olduğundan gideceğiniz ülkenin mevzuat hükümleri geçerlidir. Ancak, Türkiye Turing ve Otomobilciler Kurumundan "Uluslararası Sürücü belgesi " alınması halinde, bu belge ile yabancı ülkelerde 1 yıl araç kullanabilmektedir.
Adres : GMK Bulvarı Kültür Sk., No: 11 Tandoğan Ankara
Tel : 0 312 2293806
Yukarı git
9. Trafikte beni tehlikeye düşüren bir durumla karşılaştığımda ne yapabilirim?
Trafikte tehlikeye düşürülen bir durumla karşılaşılması halinde, durumun en yakın trafik zabıtasına veya bulunmaması halinde Alo 155 Polis - 156 Jandarma Hattı'na bildirilmesi gerekir.
Yukarı git
10. Ceza puanı uygulaması nasıl yapılmaktadır?
Ceza puanı uygulaması sürücünün işlemiş olduğu son suç tarihinden geriye doğru 1 yıl hesaplanarak yapılmaktadır. Bu puanlar silinmemekte bilgisayar kayıtlarında yer almaktadır.
Yukarı git
11. Yurtdışından almış olduğum araçla Türkiye'ye gelebilir miyim?
Yurt dışından getirilen yabancı ülke plakalı araçların ilgili Gümrük Müdürlüğü'nce verilen süre içerisinde ülkemizde kullanılabilmesi mümkündür.
Yukarı git
12. Türkiye'den almış olduğum araçla, yurtdışına çıkabilir miyim?
Türkiye'den alınmış bir araçla ilgili gümrük mevzuatı çerçevesinde yurt dışına çıkılabilmesi mümkündür.
Yukarı git
13. Eski aracımın şuan kime ait olduğunu öğrenebilir miyim?
Araç sahiplerine ait kimlik bilgilerinin kişiye özel bilgi niteliğinde olması nedeniyle, bu konuda internet ortamından bilgi verilmemektedir. Araç üzerinde bir hak iddianız olması halinde, kanuni mercilere müracaat ederek bilgi edinebilirsiniz.
Yukarı git
14. Başka bir şahıs adına kayıtlı araç olup olmadığını öğrenebilir miyim?
Bu bilgilerin kişiye özel nitelikte olması nedeniyle, şahsa ait araç kaydı ile ilgili bilgilerinin gizlilik koşulu altında tarafınıza verilmesi mümkün değildir. Araç üzerinde bir hak iddianız olması halinde, kanuni mercilere müracaat ederek hakkınızı aramanız uygun olacaktır.
Yukarı git
15. Bir aracın sahibini ve adresini nasıl öğrenebilirim?
Bu bilgilerin kişiye özel nitelikte olması nedeniyle, şahsa ait adres ve telefon bilgilerinin gizlilik koşulu altında tarafınıza verilmesi mümkün değildir. Araç üzerinde bir hak iddianız olması halinde, kanuni mercilere müracaat ederek hakkınızı aramanız uygun olacaktır.
Yukarı git
16. Aracımın trafik sicilini nasıl öğrenebilirim?
www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşılan sayfadaki sorgular linkini kullanarak; bir aracın teknik özellikleri (marka-model) ile herhangi bir haciz, rehin gibi hak mahrumiyeti bulunup bulunmadığına dair bilgilerine ulaşılabilmektedir. Yine aynı adresten, araçların plakasına göre trafik kazasına karışıp karışmadığına dair bilgi de edinilebilmektedir.
Aracınızın plakasına uygulanan trafik ceza kayıtları ise, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bilgisayar ortamında tutulmadan, tahsilat için ilgili Vergi Daireleri'ne gönderilmektedir. Araç tescil plakasına uygulanan trafik ceza kayıtlarının sorgulanabileceği bir internet sitesi olarak da, www.gelirler.gov.tr internet adresinin ana sayfasındaki "Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi" linkine bağlanmak suretiyle bilgi alabileceğiniz düşünülmektedir.
Yukarı git
17. Aracım bir  süre önce çalındı, fakat internet sorgulamasında çalıntı olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Bu durumda ne yapabilirim?
Emniyet Genel Müdürlüğü olarak çalıntı araçlar konusunda yapılan tüm denetimlerde Polis bilgisayar kayıtları kullanılmaktadır. Çalıntı müracaat bilgileri Polis bilgisayar kayıtlarına aktarıldığı anda, ilgili araç Ülke genelindeki tüm Polis bilgisayar kayıtlarında çalıntı olarak görüleceğinden, yapılacak işlemlerde herhangi bir gecikme veya eksikliğe yol açmamaktadır.www.trafik.gov.tr internet adresinden verilen araç sorgu ekranı ise yalnızca vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı olup, teknik imkanlar doğrultusunda güncelleme işlemi günlük olarak yapılabilmektedir.
Yukarı git
18.Aracımın kayıtlarında bulunan hak mahrumiyetlerini (haciz, rehin vs.) nasıl kaldırabilirim?
Genel Müdürlüğümüz'e ait www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerinin detayları aracın tescilli bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşlarımız'daki araç dosyalarında bulunduğundan, aracın tescilli olduğu İl/İlçenin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.
Ayrıca, hak mahrumiyetinin kaldırılabilmesi için, hacizlerle ilgili olarak İcra Müdürü'nün yazısının, tedbirle ilgili olarak mahkeme yazısının, rehinle ilgili olarak bankaca düzenlenen ve noterce tasdiklenen ibranamenin veya bankaca iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazının ya da banka görevlilerince elden getirilen yazının ibrazı gereklidir.
Yukarı git
19. Sitenizdeki araç sorgulaması bölümünde, aracın rengi - modeli - markası vs. yanlış yazıyor. Bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?
Genel Müdürlüğümüz'e ait www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerinin detayları aracın tescilli bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşlarımız'daki araç dosyalarında bulunduğundan, aracın tescilli olduğu İl/İlçenin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.
Yukarı git
20. Sitenizdeki araç sorgulaması bölümünde, aracım rehinli, tahditli vs. görünüyor. Gerçeği yansıtmayan bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?
Genel Müdürlüğümüz'e ait www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerinin detayları aracın tescilli bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşlarımız'daki araç dosyalarında bulunduğundan, aracın tescilli olduğu İl/İlçenin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.
Yukarı git
21. İnternetten araç sorgusunda karşımıza çıkan, tahdit bölümündeki "Diğer" ne anlama gelmektedir?
Tahdit bölümünde aracın satışına engel herhangi bir hak mahrumiyeti (Haciz, Rehin vb.) bulunup bulunmadığını belirtir bilgiler bulunmaktadır. "Diğer" kodu, aracın tesciline engel bir durum olduğunu göstermektedir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye, aracın tescilli olduğu İl/İlçenin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği'nden ulaşılabilir.
Yukarı git
22. Bir plaka serisinin hangi ilçe tarafından tescil edilmiş olduğunu nasıl öğrenebilirim?
www.gelirler.gov.tr internet adresinden Vergi Daireleri (ilçe ayrımı buradan yapılabilir) bazında plaka serisi bilgilerine ulaşabileceğiniz düşünülmektedir.
Yukarı git
23. Özel Plaka Ücretleri nasıl hesaplanıyor?
Ad ve/veya Soyad veya Ticari Unvan ihtiva eden Özel Plakalar, kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık sürenin sona erdiği tarihte yürürlükte olan, memur maaş katsayısı x 10.000 + KDV (%18) şeklinde hesaplanmaktadır.
Kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık süre sona erdikten sonra bir ay içinde plaka ücretini yatırmayanlar için Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre aylık gecikme cezası uygulanmaktadır.
Yukarı git
24. Satın alacağım aracın plakasının sahte veya ikiz plaka olup olmadığını nasıl anlarım?
www.egm.gov.tr ve www.trafik.gov.tr internet adreslerinden plaka sorgulanmak suretiyle araca ait marka, model, sahiplik belge tarihi, tescil birimi, rengi, cinsi bilgileri ile araç dosyasında rehin, haciz vb. şerhler bulunup bulunmadığı ve aracın çalıntı olup olmadığı bilgileri görülebilmektedir. Araca ait tescil belgesi üzerindeki bilgiler ve internetteki bilgiler karşılaştırılmak suretiyle ayrıca, araca ait trafik tescil belgesinde belirtilen motor ve şase numaraları ile araç üzerindeki motor ve şase numaraları karşılaştırılmak suretiyle plakanın gerçekte bu araca ait olup olmadığı anlaşılabilir. Bunun yanında, araç plakaları üzerinde, ilgili trafik tescil kuruluşu ile plakayı basan şoförler odasının mührü olmak üzere iki ayrı mühür bulunması gerekmektedir.
Yukarı git
25. Satın alacağım aracın ruhsatının (araç tescil ve trafik belgesinin) sahte olup olmadığını nasıl anlarım?
Tescil ve trafik belgelerinin sahte olup olmadığının gözle bakılarak anlaşılması ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle, öncelikle araç plakası üzerinden www.egm.gov.tr ve www.trafik.gov.tr internet adreslerinden sorgulama yapılarak ruhsattaki bilgiler ile internetteki bilgiler karşılaştırılmalıdır. Bu şekilde bir sonuca ulaşılamaması halinde aracın kayıtlı olduğu trafik kuruluşuna müracaat edilerek, dosya ve bilgisayar kayıtlarında bulunan bilgilerle ruhsatta bulunan bilgiler karşılaştırılmak suretiyle sahte olup olmadıkları anlaşılabilir.
Yukarı git
26. Aracımın  change olup olmadığını nasıl öğrenirim?
Bir aracın change olup olmadığının anlaşılabilmesi için, aracın tescil ve trafik belgesi üzerinde bulunan motor ve şase numaraları ile araç üzerinde bulunan motor ve şase numaralarının karşılaştırılması gerekmektedir. Araç üzerindeki motor ve şase numarası ile tescil belgesi üzerindeki numaraların bire bir aynı olması gerekmekle birlikte, araçtaki numaralarda kazıntı, silinti, tahrifat, kaynak izi vb. görünmesi halinde change olma ihtimali bulunduğundan, motor ve şase numaralarının teknik elemanlar (makine mühendisleri odası, karayolları muayene istasyonu) tarafından incelettirilmesi uygun olacaktır.
Yukarı git
27. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarına itiraz süresi ne kadardır ve itirazımı nereye yapabilirim??
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sulh ceza mahkemelerine başvuruda bulunulabilecektir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ilgili karar kesinleşecektir. İdari para cezasının dava açma süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bunun dörtte üçü ödenebileceği gibi ilgili vergi dairesine 1 (bir) ay içerisinde müracaat edilmesi halinde ilk taksidi peşin, kalan üç taksidi de aylık %5 faizle birlikte ödenmek koşuluyla, 1 (bir) yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilecektir.
Yukarı git
28. Sürücü belgelerinde T.C. Kimlik Numarasının olması zorunlu mu? Üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunmayan sürücü belgeleri geçerli mi??
15.02.2007 tarihinden itibaren düzenlenen sürücü belgeleri üzerine belge sahibinin T.C. Kimlik Numarasının yazılması uygulamasına başlanılmıştır. Ayrıca, zayii veya yıpranma gibi nedenlerle sürücü belgesini değiştirme durumunda olan vatandaşlarımıza, üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan sürücü belgesi verilmektedir. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan sürücü belgelerinin belli bir süre içinde değiştirilme zorunluluğu bulunmamakta olup, gerek trafik denetimlerinde, gerekse diğer trafik işlemlerinde (trafik kazaları gibi) mevcut sürücü belgeleri geçerlidir.
Yukarı git
29.Sürücü ceza puanımı ve sürücü belgemin iptal işlemlerine ait bilgileri nasıl öğrenebilirim?
www.turkiye.gov.tr internet adresinden sürücü puanı 1ve iptal bilgisine sorgulama yaparak ulaşılabilmektedir. Ancak, bu konuda resmi belge istemeniz halinde ise kişiye özel bilgiler içerecek olması sebebiyle belgeyi aldığınız veya ikamet ettiğiniz trafik tescil kuruluşuna bizzat giderek dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.
Yukarı git
30.Sürücü belgeme ve aracıma uygulanan trafik cezalarına ilişkin bilgileri nasıl öğrenebilirim?
www.turkiye.gov.tr adresindeki “Sürücü Ceza Puanı” isimli ekrandan, sürücü belgesi ceza puanı bilgilerine ulaşılabilmektedir. Araç tescil plakasına uygulanıp tahsilatı yapılamayan ihbarlı trafik cezaları ise www.gib.gov.tr adresindeki “İnternet Vergi Dairesi” ekranından sorgulanabilmektedir.
Yukarı git
31. Sürücü belgeme ait bilgileri (verilme tarihi, belge no su v.b.) nasıl öğrenebilirim?
Sürücü belgesine ait bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna  dilekçe ile bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir.
Yukarı git
32.Plakası bilinen bir aracın sahibinin kim olduğunu öğrenebilirmiyim?
Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir mağduriyetinizi gidermek üzere bilgi teminine ihtiyaç duymanız halinde, adli makamlara (Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri) müracaat etmeniz uygun olacağı gibi ayrıca www.turkiye.gov.tr adresindeki “Araç Sorgulama” isimli ekrandan, sahiplik bilgileri saklı kalmak kaydıyla araçların hak mahrumiyeti (rehin, haciz vb.) ve bazı tescil bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Yukarı git
33.Adıma tescilli araç bulunup bulunmadığını nasıl öğrenebilirim?
Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bizzat müracaatta bulunmanız halinde, kimlik bilgileriniz teyit edilmek suretiyle adınıza kayıtlı araç bulunup bulunmadığı, tespit edilerek bilgi verilecektir.
Yukarı git
34.Kimlik bilgileri verilen şahsın/şahısların adına tescilli araç bulunup bulunmadığı veya plakası verilen aracın geçmişteki sahipleri hakkında nasıl bilgi temin edebilirim?
Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir mağduriyetinizi gidermek üzere bilgi teminine ihtiyaç duymanız halinde, adli makamlara (Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri)  müracaat etmeniz gerekmektedir.
Yukarı git
35.Plakası bilinen aracın herhangi bir trafik kazasına karışıp karışmadığı hakkında nasıl bilgi edinebilirim?
Ölüm veya yaralanma ile oluşan trafik kaza bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğümüzce kayıt altına alınmakta, yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalar konusunda ise her hangi bir kayıt tutulmamaktadır. Bu kapsamdaki bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan elektronik ortamda veya dilekçeli olarak bilgi temini mümkün değildir. Ancak  aracı satın almak üzere trafik kazası durumunu tespit etmek istemeniz halinde, aracın teknik incelemesini yaptırmak suretiyle sonuca ulaşmanız uygun olacaktır.
Yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazaları konusunda bilgi temin edilip edilmeyeceği konusunda ise Sigorta Bilgi Merkezine( TRAMER) müracaat etmeniz uygun olacaktır.
Yukarı git
36.Yurtdışında/ülkemizde kullanılmak üzere, herhangi bir trafik kazasına karışıp karışmadığımı ve varsa trafik suçlarıma ait bilgileri nasıl temin edebilirim?
Trafik kaza ve ceza durumunu gösterir resmi belge talepleri, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına dair 4645 sayılı kanun gereğince, hizmet satışı kapsamında düzenlenerek talep sahiplerine verilebilmektedir.
Söz konusu belgeyi almak üzere;
  • Emniyet Genel Müdürlüğü A.Ayrancı/ANKARA binasının beşinci katında bulunan Başkanlığımıza kendiniz, birinci dereceden yakınınız veya vekalet verdiğiniz herhangi bir şahıs bizzat müracaat edebileceği gibi,
  • www.trafik.gov.tr internet adresimizdeki “İstatistikler” bölümü altında yer alan “Hizmet Satışları” linkinden ulaşılacak dilekçe ve protokolün doldurularak, protokolde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla posta yoluyla da müracaat yapılabilmektedir.
  Yukarı git
  37.Plakası bilinen aracın özellikleri ve her hangi bir hak mahrumiyeti bulunmadığına ilişkin bilgileri nasıl öğrenebilirim?
  www.turkiye.gov.tr adresindeki “Araç Sorgulama” isimli ekrandan, araçların sahiplik bilgileri  saklı kalmak kaydıyla, tescil, hak mahrumiyeti (rehin, haciz vb.) ve çalıntı bilgilerine ulaşılabilmektedir.
  Yukarı git
  38.Satın almak istediğim aracın hukuki bir problemi bulunup bulunmadığını nasıl öğrenebilirim?
  Söz konusu bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinde; “Araç satın alanlar aracın satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut olup olmadığını bir dilekçe ile ilgili tescil kuruluşundan öğrenebilirler” hükmü yer aldığından, ilgili trafik tescil kuruluşuna dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.
  Yukarı git
  39.Ülkemizde tescilli araçlara ilişkin bazı istatistiki bilgileri nasıl öğrenebilirim?
  Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) arasında 15.04.2004 tarihinde imzalanan protokol gereğince, koordineli şekilde hazırlanan tescilli araçlara ilişkin istatistiki bilgiler TÜİK tarafından yayınlanmaktadır. TÜİK’e ait www.tuik.gov.tr internet adresinden aylık araç tescil haber bültenleri temin edilebilecek olup, bültende yer almayan detaydaki araç istatistikleri konusunda “TÜİK’e müracaat edilmesi gerekmektedir.
  Yukarı git
  40.Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikî bilgileri nasıl temin edebilirim?
  Trafik kazalarına ilişkin istatistikî bilgiler www.trafik.gov.tr internet adresinden aylık bültenler halinde yayımlanmakta, daha detaylı bilgiler içeren Trafik İstatistik Yıllıkları ise Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ile koordineli olarak hazırlanarak hizmete sunulmaktadır. Bu kapsamda son olarak 2007 yıllığı hizmete sunulmuş olup, TÜİK’e müracaat edilmek suretiyle bu yayına ulaşılabilecektir.
  Sözü edilen internet sayfası veya istatistik yıllıklarında yer almayıp, kişiye özel veya yer belirten nitelikteki bilgileri içermeyen istatistiki bilgiler (araç sahibinin kimlik bilgileri, sürücü belgesi ve sahibinin kimlik bilgileri, adres-telefon bilgileri, araç plakası, araç markası, sigorta bilgisi, yol numarası, cadde-sokak adı vb.); 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun kapsamında hizmete sunulmaktadır. Bu konuda www.trafik.gov.tr internet adresindeki “İstatistikler” bölümü altında yer alan “Hizmet Satışları” linkinden detaylı bilgi alınacaktır.
  1 Nisan 2008 tarihinden itibaren meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların kendi aralarında tutmuş oldukları tespit tutanaklarına ait bilgiler ise www.tramer.gov.tr. İnternet adresinden alınabilecektir.
  Yukarı git
   
Bu siteye 412549 ziyaretçi (836484 klik) ziyaret etti

Revolution Church. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner adaptado por PwG-DesignS

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol